Vòng bi cầu một dãy

Kiểu vòng bi tròn được sử dụng phổ biến. Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục. Chịu ma sát ít nên tốc độ thường là cao. Vòng cách được chế tạo bằng thép thông dụng.

Các ứng dụng :

 Motơ điện / dụng cụ cầm tay, Hộp số. Máy bơm / máy nén khí.

Dãy số trên vòng bi :

– 68xx, 69xx, 60xx, 62xx, 63x

Vòng bi cầu một dãy Kiểu vòng bi tròn được sử dụng phổ biến. Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục. Chịu ma sát ít nên tốc độ thường là cao. Vòng cách được chế tạo bằng thép thông dụng. Các ứng dụng :  Motơ điện / dụng cụ cầm tay, Hộp số. Máy […]