Vải địa kỹ thuật phức hợp

Mô tả:

Vải địa kỹ thuật phức hợp là loại vải kết hợp giữa vải địa kỹ thuật không dệt và các sợi Polyester cường độ cao, được may thành những bó sợi chịu lực lên trên nền vải không dệt để tạo ra một sản phẩm có đủ các chức năng của vải dệt và không dệt.

 Phân loại:

Vải địa kỹ thuật phức hợp chia làm hai loại:

+ Loại hai trục: là loại vải có lực theo chiều khổ hoặc chiều cuộn bằng nhau.

+ Loại đơn trục: là loại vải có lực theo chiều khổ hoặc chiều cuộn lớn hơn.

Ứng dụng:

+ Liên kết cọc: Vải địa kỹ thuật gia cường được trải trên các cọc xử lý nền đất yếu, tạo ra giàn đỡ truyền tải trọng từ các công trình bên trên tới tất cả các cọc một các hiệu quả, đồng thời giúp tiết kiệm được số lượng cọc sử dụng.

+ Tạo lưới đỡ trên nền có nhiều hốc trống.

+ Gia cố đê kè biển, nền đường sắt, đường dẫn cầu, nền cảng, tường chắn.

+ Chống sụt trượt mái dốc: Với cường độ chị kéo lớn và độ giãn dài thấp,Vải địa kỹ thuật gia cường được trải thành từng lớp nằm ngang trong thân mái dốc để tăng khả năng chịu tải, khống chế sụt trượt đối với đất yếu và rất yếu.

+ Xử lý nền đất yếu của đường đắp cao: Vải địa kỹ thuật gia cường được trải trên nền đất yếu, nhằm tăng khả năng chịu tải của nền, chống lại các lực cắt của khối sụt trượt tiềm năm của nền đắp cao trong thời gian dài hạn.

Vải địa kỹ thuật phức hợp Mô tả: Vải địa kỹ thuật phức hợp là loại vải kết hợp giữa vải địa kỹ thuật không dệt và các sợi Polyester cường độ cao, được may thành những bó sợi chịu lực lên trên nền vải không dệt để tạo ra một sản phẩm có đủ các chức năng […]