không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất ?

mà hơn thế nữa đó là trách nhiệm với môi trương sống của chúng ta !

Trợ cháy:
Khi xúc tác với nhiên liệu đốt than, dầu, khí…có tác dụng:
– Giảm lượng nhiên liệu đốt từ 5-10%;
– Giảm độ ăn mòn,chi phí bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ với lò đốt/nồi hơi.
– Giảm lượng khí thải: NOx 20-50%; SOx 20-50%; COx 2-10%;
Đây là giải pháp phù hợp nhất cho việc tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

tiết kiệm chi phí sản xuất và hơn thế nữa