Để tăng hiệu quả nhiên liệu SteamPro giới thiệu thiết bị Condensate Recovery (gọi là CRU) đó là một hệ thống thu hồi nước ngưng được thiết kế để hoạt động hiệu quả dưới nhiệt độ và áp suất. Áp lực cao của nước ngưng trong hệ thống CRU trở lại làm giảm hơi giãn mà không thể quay trở lại lò hơi và do đó phải được thải vào khí quyển. Với CRU, ngay lập tức hơi nước có thể được phục hồi và sử dụng để tiết kiệm cho bạn.
Giả sử áp suất 7 kg / cm2 chỉ có 74% năng lượng hơi nước có thể được chuyển giao cho các sản phẩm. Đây là nhiệt thất thoát. Còn lại 26% năng lượng hơi nước là không sử dụng và thải ra thông qua một thiết bị ngưng tụ nước(được gọi là CRD) hay bẫy hơi để xả nước ngưng. CRU được thiết kế với mục đíchđể phục hồi tất cả các năng lượng hơi nước còn lại 26%. Kết quả là, nhiều năng lượng ngưng tụ đang được thu hồi và quay lại cho nồi hơi.CRU cung cấp một giải pháp mà sẽ cải thiện quá trình thất thoát năng lượng lãng phí.

STEAMPRO Thiết bị thu hồi nước ngưng

Để tăng hiệu quả nhiên liệu SteamPro giới thiệu thiết bị Condensate Recovery (gọi là CRU) đó là một hệ thống thu hồi nước ngưng được thiết kế để hoạt động hiệu quả dưới nhiệt độ và áp suất. Áp lực cao của nước ngưng trong hệ thống CRU trở lại làm giảm hơi giãn mà không thể quay trở lại lò hơi và do đó phải được thải vào khí quyển. Với CRU, ngay lập tức hơi nước có thể được phục hồi và sử dụng để tiết kiệm cho bạn.

Giả sử áp suất 7 kg / cm2 chỉ có 74% năng lượng hơi nước có thể được chuyển giao cho các sản phẩm. Đây là nhiệt thất thoát. Còn lại 26% năng lượng hơi nước là không sử dụng và thải ra thông qua một thiết bị ngưng tụ nước(được gọi là CRD) hay bẫy hơi để xả nước ngưng. CRU được thiết kế với mục đíchđể phục hồi tất cả các năng lượng hơi nước còn lại 26%. Kết quả là, nhiều năng lượng ngưng tụ đang được thu hồi và quay lại cho nồi hơi.CRU cung cấp một giải pháp mà sẽ cải thiện quá trình thất thoát năng lượng lãng phí.Cùng với việc bảo tồn năng lượng, với những ưu điểm sau:

Việc xả hơi nước ngưng tụ có thể được thu hồi để làm nóng nồi hơi của bạn:

 1. Việc giảm tới 50% lượng hóa chất để xử lý nước và nước xả thải được tái sử dụng dẫn tới tiết kiệm đáng kể chi phí ….
 2. Việc giảm xả thải nước sẽ cải thiện chất lượng nước và giảm sự cần thiết cho lò hơi xả đáy.
 3. Việc giảm lượng oxy và carbon dioxide trong ngưng tụ có thể làm giảm sự ăn mòn trong nồi hơi và toàn bộ hệ thống ngưng tụ và thiết bị sản xuất.

Lắp đặt các hệ thống thu hồi làm tăng khối lượng và nhiệt độ của nước ngưng đó vì vậy giúp tăng cường tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiêu thụ nước và hóa chất xử lý.

Sự gia tăng về chất lượng nước cấp cho lò hơi dẫn đến sự gia tăng trong chất lượng hơi nước do đó lần lượt giảm xả thải và gia tăng giá trị tiết kiệm năng lượng.

Nhiệt độ nước tăng lên làm giảm hàm lượng oxy của hơi nước. Điều này làm giảm sự ăn mòn của đường ống và thiết bị đó làm giảm thời gian sửa chữa và bảo trì.

 1. Tăng năng lượng và tiết kiệm.
 2. Tăng hiệu quả với giảm điện năng tiêu thụ.
 3. yêu cầu không gian tối thiểu.
 4. Hệ thống được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao và áp suất trong khi vẫn duy trì một áp lực xả liên tục hiệu quả.
 5. Khôi phục ngưng tụ ở nhiệt độ cao trực tiếp cho lò hơi, tiết kiệm năng lượng.
 6. Hơi xả liên tục bị mất có thể được phục hồi bằng cách gia nhiệt nồi hơi xả thải nước.

Kết hợp với CRD, thiết bị thu hồi nước ngưng Unit SteamPro (CRU) sẽ giúp tiết kiệm hơn nữa. Một hệ thống khép kín, có khả năng thu hồi lên đến 98% lượng nước ngưng tụ. Tiết kiệm nhiên liệu 50% là có thể với sự kết hợp CRD và CRU tạo thành hệ thống xả và thu thôi nước ngưng  SteamPro Condensate diệt & Recovery Solution (CRRS).

CÁCH SP-CRU tiết kiệm?

 

VÍ DỤ CÁCH mà thiết bị  STEAMPRO đồng bộ PRESSURE- CONDENSATE thu hồi và tiết kiệm

Giả sử nồi hơi chạy ở áp suất hơi nước 10 ~ 11 bar và trả lại ngưng tụ tại 0 bar. Thiết bị ngưng tụ ở áp suất từ ​​0 bar trả về cho lò hơi ở 100oC hoặc thấp hơn. Chúng tôi có thể muốn trả lại ngưng tụ ở áp suất cao hơn để giảm tiêu thụ năng lượng.

Chúng ta hãy quay trở lại nước ngưng cho lò hơi tại áp suất 4 bar. vận hành thiết bị của bạn sẽ có một khác biệt áp lực tốt 10 – 4 = 6 bar. Một số thiết bị có thể cần phải sử dụng một áp suất hơi thấp hơn gần hoặc dưới 4 quầy bar; nước ngưng từ thiết bị này sẽ cần phải được định tuyến lại hoặc không hồi phục.

Ví dụ tiết kiệm 1: Từ ngư tụ trả lại ở nhiệt độ cao hơn

Tại một áp lực trở lại của 4 bar, nhiệt độ của nước ngưng là 152oC và nó mang một năng lượng là 640 KJ / kg so với đặc tại trong khí quyển 100oC và 418 KJ / kg. Nếu chúng ta thận trọng cho rằng 80% của ngưng tụ có thể phục hồi do thất thoát và xả đáy. Tổng năng lượng cho một kg hơi là 2678 KJ / kg từ nước bằng 25oC. Vì vậy, tiết kiệm là (640-418) / 2678 x 0,80 = 0,066 hay 6,6%.

Ví dụ tiết kiệm 2: Từ Giảm liên tục hơi

Phục hồi nước ngưng ở áp suất 4 bar thay vì 0 bar cũng sẽ làm giảm sự hình thành của hơi thoát. Hơi không thể được trả lại cho lò hơi. Cả năng lượng và nước trong hơi nước liên tục sẽ là một tổn thất tổng cộng vào khí quyển. Tỷ lệ hơiliên tục từ một áp suất hơi của 10 bar có thể được tính như sau:

 1. Ở 0 bar áp lực dẫn nước ngưng, (781-418) / 2258 x 100 = 16,1%
 2. Tại 4 bar áp lực dẫn nước ngưng, (781-640) / 2109 x 100 = 6,7%

Đây là tiết kiệm được 9,4% tổng năng lượng. Giả sử rằng 10% của nước ngưng không được thu hồi hoặc bị mất, tổng tiết kiệm là 9,4 x 0,90 = 8,5%.

Tổng tiết kiệm năng lượng của một hệ thống thu hồi nước ngưng áp cao là 8,5 + 6,6 = 15,1%. Tổng tiết kiệm năng lượng là lớn hơn cho tăng áp lực ngưng tụ trở lại. Thiết lập một áp lực thu hồi nước ngưng của 4 bar sẽ cung cấp cho bạn tiết kiệm năng lượng tốt hơn và đảm bảo tuổi thọ hữu ích tốt của áp lực cao bơm nước ngưng lại (s).

Ví dụ tiết kiệm 3: Từ nước Lesser và xử lý nước Hóa chất

nồi hơi của bạn được thiết kế và bổ trợ thêm (tiêu thụ năng lượng) nước giảm 8,5%, sự phục hồi của hơi liên tục. Bạn sẽ phải tiết kiệm hóa chất nước và xử lý nước nồi hơi. Bởi vì việc giảm nước nồi hơi bổ trợ, nhu cầu của bạn cho nồi hơi xả đáy cũng giảm. Chúng tôi đã không bao gồm các khoản tiết kiệm nói trên trong tính toán của chúng tôi.

Việc tiết kiệm được tính toán là 15,1% (bao gồm: 6,6% Tiết kiệm 1 bar và 8,5% của tiết kiệm 2 bar) là không đảm bảo nếu ko có thiết bị hỗ trợ. Việc lắp đặt CRU độc quyền của steampro ở áp suất cao của chúng tôi sẽ thay đổi một phần của hệ thống thu hồi nước ngưng của bạn.