Tensar ® hệ thống tường tạm thời:

Tensar ® hệ thống tường tạm thời là chi phí thay thế thấp hơn với các giải pháp truyền thống bao gồm cọc hoặc nhiều loại vật liệu khác với thi công phức tạp và chậm đã được chứng minh trong các ứng dụng chịu tải nặng. Tensar Tường tạm thời là lý tưởng cho bảo trì giao thông; tổ chức hoặc theo từng giai đoạn xây dựng, bao gồm cải tiến cầu tạm cho dự án đường mở rộng; và xây dựng các hỗ trợ phụ tải. Chúnglà các kết cấu lưới phủ cố định trong thời gian thi công bề mặt đường tại vị trí nền đất yếu như đầm lầy trước khi bồi đắp nền. Và cũng giống như tất cả các giải pháp tách lớp của chúng tôi, Tensar Tường tạm thời được gia cố với Tensar ® geogrids. Sản xuất từ polyethylene mật độ cao (HDPE), lưới điện cao phân tử này là trơ suy thoái hóa học và có thể được sử dụng với nhiều loại vật liệu bồi đắp khác nhau.

Ngoài các thành phần chi phí thấp hơn, Tensar Tường tạm thời là nhanh chóng và dễ dàng để thi công, không đòi hỏi lao động có tay nghề cao hoặc nâng vật nặng hoặc thiết bị đóng cọc đó tốn kém. Tương tự như vậy, nó dễ dàng để loại bỏ hoặc có thể được để lại tại chỗ và bị chôn vùi trong xây dựng theo từng giai đoạn. Dù bằng cách nào, Tensar Tường tạm thời giảm chi phí tổng thể của dự án.

Để đảm bảo việc sử dụng thành công các bức tường tạm thời của bạn, đội Tensar quốc tế của các chuyên gia có thể cung cấp cho bạn một quang phổ đầy đủ các dịch vụ bao gồm bản vẽ thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật.

Tensar ® hệ thống tường tạm thời: Tensar ® hệ thống tường tạm thời là chi phí thay thế thấp hơn với các giải pháp truyền thống bao gồm cọc hoặc nhiều loại vật liệu khác với thi công phức tạp và chậm đã được chứng minh trong các ứng dụng chịu tải nặng. Tensar Tường tạm thời […]