Stator

Stator được đặt tại trung tâm của việc chuyển đổi mô-men xoắnChúng chuyển hướng dịch trở lại từ tuabin trước khi nó chạm bơm một lần nữanâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi mô-men xoắnMột loạt các stator có sẵn để phù hợp và sửa chữa các ứng dụng cụ thể.