ROTAFLEX

Rotaflex là một loạt các lưới sợi thủy tinh tráng, dạng mở hoặc đóng, kết hợp với một polyester không dệt định lượng lớn hơn 60 g/m².Các chủng loại tham khảo: 816 SL, 830 SL, 838.