Remanufactured Blocks

Blocks ngắn:
 
Khi đầu xi-lanh của bạn ở trong tình trạng tốt và bạn có thể làm mới nó.
 
Block dài:
 
Nếu Đầu Cylinder bị nứt hoặc tràn ra ngoài vết bẩn.