phụ gia công nghệ xi măng basf

Thách thức ngành công nghiệp

Sản xuất xi măng hoạt động trong một ngành công nghiệp khó khăn nhất trên thế giới. Một số lượng lớn các thách thức mới đang nổi lên, đẩy nhà máy và nguồn nhân lực đến các giới hạn. Khai thác nhà máy đang phải đối mặt với nhiệm vụ đôi khi mâu thuẫn nhau của việc giảm yếu tố clinker, tăng hiệu quả sản xuất, cải thiện hiệu suất và cắt giảm phát thải khí carbon dioxide -. Trong khi đó tất cả luôn tuân thủ và không thay đổi các yêu cầu quy định. Các sản phẩm sáng tạo BASF mang đến khả năng nghiền và các chất tăng cường hiệu suất giúp sản xuất xi măng luôn làm chủ những thách thức này. Trợ nghiền MasterCem bù đắp khả năng tích tụ, tăng khả năng nghiền và hiệu quả tách. Chất hỗ trợ hoạt động của chúng tôi đi thêm một bước nữa, cải thiện tính chất xi măng như cường độ sớm và chễ, thời gian và khả năng hoạt động thiết lập. Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy biến cho nhiều loại xi măng hỗn hợp.  BASF cam kết phát triển các sản phẩm tiên tiến cho ngành công nghiệp xi măng – ngày hôm nay và trong tương lai. Danh mục đầu tư MasterCem là bắt nguồn từ truyền thống và giầu kinh nghiệm trong vật liệu xi măng của chúng tôi. Chúng tôi có chuyên môn sâu rộng, và kiến thức chuyên sâu của các tương tác hóa học và khoáng vật. Quan trọng hơn, chúng tôi hiểu khó khăn hiện tại và đang nổi lên trong ngành công nghiệp xi măng.

Phụ gia dùng trong sản xuất xi măng

Hệ thống sản phẩm đa dạng, thông minh của BASF giúp cho các nhà sản xuất xi măng giải quyết được những thách thức trong quá trình sản xuất và yêu cầu về giảm thiểu khí CO2. Công nghệ của BASF nâng cao chất lượng của xi măng,  đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt trong ngành công nghiệp sản xuất xi măng bằng công nghệ đột phá, giải pháp phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi.

Thương hiệu chính:
MasterCem®: Phụ gia cao cấp được thiết kế cho những yêu cầu cao nhất trong sản xuất xi măng
MasterCem ES 2285 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem ES 2289 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem ES 2310 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem ES 2316 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem ES 2318 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem ES 2320 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ sớm

MasterCem LS 3262 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3268 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3315 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3366 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3368 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3378 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ
MasterCem LS 3379 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ

MasterCem LS 3385 – Phụ gia xi măng chất lượng cao, tăng cường độ trễ

MasterCem GA 1350 – Phụ gia trợ nghiền và ngăn ngừa sự vón cục xi măng