Hệ thống sản phẩm cho công trình ngầm

Nhóm sản phẩm chuyên dụng dành cho xây dựng đường hầm của BASF có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành công nghiệp xây dựng này.

Vui lòng tham khảo trang www.ugc.basf.com để biết thêm chi tiết.

MasterRoc SA 160 – Phụ gia cao cấp đông cứng nhanh cho bê tông phun, không chứa kiềm

MasterPolyheed 26 RC – Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian đông kết cho xây dựng thủy đập

Hệ thống sản phẩm cho công trình ngầm Nhóm sản phẩm chuyên dụng dành cho xây dựng đường hầm của BASF có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành công nghiệp xây dựng này. Vui lòng tham khảo trang www.ugc.basf.com để biết thêm chi tiết. MasterRoc SA 160 – Phụ gia cao cấp đông cứng nhanh […]