Phụ gia cho các loại bê tông

Tạo nên những công trình có bề mặt đẹp, với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, rút ngắn thời gian xây dựng và tiết kiệm chi phí là những tiện ích chủ yếu của phụ gia cho sản phẩm bê tông. BASF làm việc chặt chẽ với các khách hàng trong ngành bê tông, nhờ đó, chúng tôi kịp thời giới thiệu những sản phẩm được cải tiến, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về tính kinh tế, hiệu quả, thẩm mỹ và độ bền. BASF cung cấp các sản phẩm cao cấp đáp ứng những nhu cầu riêng biệt qua từng công đoạn xây dựng.

MasterRheobuild 1000 – Phụ gia giảm nước mức độ cao để chế tạo bê tông siêu dẻo

Phụ gia cho các loại bê tông Tạo nên những công trình có bề mặt đẹp, với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, rút ngắn thời gian xây dựng và tiết kiệm chi phí là những tiện ích chủ yếu của phụ gia cho sản phẩm bê tông. BASF làm việc chặt chẽ với […]