Phụ gia cho bê tông đúc sẵn 

Bê tông đúc sẵn giúp tăng tốc quá trình xây dựng và đang được dùng rộng rãi trong các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Quy trình sản xuất bê tông đúc sẵn theo truyền thống tiêu thụ năng lượng đáng kể. BASF đã giới thiệu một công nghệ mang tính đột phá – hệ thống Zero Energy giúp làm giảm sự tiêu thụ năng lượng bằng cách đẩy nhanh quá trình thủy hóa mà không cần hoặc cần rất ít gia nhiệt bên ngoài. Phụ gia MasterGlenium® giúp các nhà sản xuất bê tông đúc sẵn tăng năng suất, giảm thiểu sử dụng năng lượng, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

MasterGlenium ACE 8588 – Phụ gia siêu dẻo cao cấp gốc PCE

MasterGlenium ACE 8568 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới gốc PCE

MasterGlenium ACE 8546 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới gốc PCE

MasterGlenium ACE 8538 – Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới gốc PCE

MasterRheobuild 1000 – Phụ gia giảm nước mức độ cao

Phụ gia cho bê tông đúc sẵn  Bê tông đúc sẵn giúp tăng tốc quá trình xây dựng và đang được dùng rộng rãi trong các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Quy trình sản xuất bê tông đúc sẵn theo truyền thống tiêu thụ năng lượng đáng kể. BASF đã giới thiệu một công […]