MASTERSEAL 590 là loại vữa xi-măng một thành phần, đông cứng rất nhanh, có khả năng ngăn chặn cấp thời dòng nước hoặc hơi ẩm rò rỉ qua khe nứt, lỗ hổng của bê-tông hoặc vữa. Sản phẩm dễ sử dụng, không cần dụng cụ đặc biệt để thi Sản phẩm ở dạng bột và đông cứng trong vòng 3-5 phút sau khi trộn với nước sạch. Thời gian đông kết này tuỳ thuộc vào nhiệt độ của vật liệu, nước trộn, độ ẩm môi trường, bề mặt thi công.

1.Công dụng

-Ngăn chặn nước rò rỉ do áp lực qua khe hở, vết nứt, và lỗ rỗng trong bê-tông và vữa khi không thể sử dụng các loại vữa thường, nhựa epoxy.

-Được sử dụng để lấp kín trước cho mạch ngừng, khe nối cho sàn, hồ ngầm trước khi thi công lớp chống thấm THOROSEAL

-Được xử lý cho các khe nứt, khe nối bê-tông trong các bể chứa nước.

-Dùng trong công tác xử lý nhanh các mối nối kết cấu.

-Dùng sử dụng để neo nhanh bu lông, ống nước, ống dẫn, thanh trượt, các thiết bị vệ sinh.

-Sử dụng trám cho các khe nối của cấu kiện bê-tông, gạch, đường hầm, hồ xử lý,…

2.Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Trộn MASTERSAL 590 vừa đủ cho một lần sử dụng. Ấn chặt (không xoay tay) vào khu vực vết nứt, lỗ rỗng và giữ nguyên cho đến khi vật liệu đông cứng. Có thể dùng bay để cạo phần vữa dư xung quanh điểm rò rỉ và chỉ cạo từ giữa đi ra bên ngoài, và khi vữa vừa khô ngay sau khi thi công. Sử dụng dụng cụ phun sương để làm ẩm trước và sau khi thi công ít nhất là 15 phút.

Hàn kín mối nối

Để thi công cho các vết nứt ổn định giữa tường và nền, nên cắt rộng khe ra và sâu xuống tối thiểu 19mm, nên cắt sâu vào bên trong và bên dưới nếu có thể. Phun nước rửa sạch chất bẩn ở khu vực này. Ấn chặt MASTERSAL 590 vào khe nứt bằng bànchà cong sau đó hoàn thiện phần vai cong tiếp giáp giữa sàn và tường. Giữ ẩm ít nhất 15 phút sau đó.

Chặn dòng nước đang chảy

Để ngăn chặn hiệu quả nước rò rỉ trong bê-tông hoặc vữa, cắt khe nứt, lỗ rổng rộng ra và sâu xuống 19mm. Cắt thành hìng vuông hoặc sâu vào bên dưới nếu được, không nên cắt theo hình chữ V.

Ở những khu vực có áp lực nước đẩy mạnh, không nên thi công MASTERSAL 590 ngay sau khi trộn mà nên giữ MASTERSAL 590 đã trộn trong tay cho đến khi cảm thấy vật liệu sinh nhiệt, thì ấn chặtMASTERSAL 590 vào. Không nên bỏ tay ra hoặc rút bay ra quá sớm. Không xoay MASTERSAL 590trong khi ấn trong vòng 5 phút. Dùng bay xử lý bề mặt xung quanh sau khi đã chặn nươc hiệu quả.

Chặn nước rò rỉ ở khe nứt, vết nứt

Để chặn nước rò rỉ qua khe nối hoặc khe nứt ở bề mặt bê-tông hoặc vữa, cắt mở rộng bề ngang, độ sâu khe, vết nứt ít nhất 19 mm. Cắt sâu vào bên dưới nếu có thể. Ấn chặt MASTERSAL 590 vào và giữ ẩm ít nhất 15 phút sau khi thi công.

Sửa chữa sự cố trong xây dựng

Dùng dặm vá lỗ tổ ong, lổ hổng trong bê-tông, nên cắt sâu vào bê-tông ít nhất 19 mm và cắt bỏ phần dây thép, kẽm, gỗ tạp lộ ra. Sử dụng hệ thống vữa sửa chữa khác của BASF để xử lý tiếp nếu không còn nước rò rỉ.
Dùng neo chốt thiết bị nhẹ

Để neo thép trên mặt đứng của bê-tông hoặc vữa, khoan lỗ trên bê-tông sâu và rộng đủ để các khoảng cách xung quanh cây thép ít nhất 12mm. Lấp và ép chặt MASTERSAL 590 vào đầy lỗ khoan, sau đó cắm thanh thép vào giữa lỗ khoan vào lớp MASTERSAL 590 còn mềm, tiếp tục giữ ẩm tối thiểu 15 phút sau. Tránh tác động vào thép neo trong vòng ít nhất 5 giờ sau khi thi công. Lưu ý: nên thi công làm nhiều lần cho diện tích thi công lớn nhằm hạn chế bị nứt do sinh nhiệt.
Cách trộn

Trộn MASTERSAL 590 với nước sạch bằng tay có đeo găng tay bảo hộ. Trộn nhanh và đều cho đủ độ sệt. Dùng khoảng 0.26 lít nước cho 1kg vật liệu. Không nên trộn lâu. Không nên trộn quá nhiều cho một lần thi công, thông thường khoảng 2 phút. Không nên cho thêm nước khi vật liệu đã đông cứng.

MASTERSEAL 590 là loại vữa xi-măng một thành phần, đông cứng rất nhanh, có khả năng ngăn chặn cấp thời dòng nước hoặc hơi ẩm rò rỉ qua khe nứt, lỗ hổng của bê-tông hoặc vữa. Sản phẩm dễ sử dụng, không cần dụng cụ đặc biệt để thi Sản phẩm ở dạng bột và đông […]