Màng Bentonite

Màng chống thấm GCL hay đất sét tổng hợp bentonite, có độ dày dưới một inch (2.5cm) được tạo thành bởi một lớp đất sét tổng hợp kẹp giữa hai lớp vải địa kỹ thuật, sử dụng trong các ứng dụng môi trường, có tác dụng chống thấm tương đương với lớp đất sét luyện dày 90cm.

1.Thành phần cấu tạo màng chống thấm Bentonite.

Thành phần chính gồm 3 lớp:

– Lớp phủ bề mặt bằng vải địa kỹ thuật không dệt có khối lượng trên đơn vị diện tích phải bằng hoặc lớn hơn 190 g/m2 nhằm đảm bảo cho Bentonite không bị trồi ra ngoài trong quá trình trương nở.

– Lớp giữa là Bentonite ở dạng bột. Chất lượng của Bentonite sẽ quyết định chất lượng của màng chống thấm, bởi vậy yêu cầu tối thiểu của lớp Bentonite là chỉ số trương nở phải bằng hoặc lớn hơn 24 ml/2g theo tiêu chuẩn ASTM-D5890 và độ tác nước bằng hoặc nhỏ hơn 18 ml theo tieu chuẩn ASTM-D5891.

– Lớp lót đáy là lớp vải địa kỹ thuật dạng dệt có khối lượng trên đơn vị diện tích phải bằng hoặc lớn hơn 110 g/m2 .

2.Ứng dụng

Lót đáy bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh: GCL được sử dụng để lót đáy ô chôn lấp rác hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn ra môi trường xung quanh.

Lót đáy ao, hồ, bồn chứa chất nhiễm bẩn: GCL được sử dụng để lót đáy các hồ chứa chất bẩn bởi khả năng chống thấm tốt đồng thời giải quyết được vấn đề nền đất ở các khu vực này.

Phủ đóng bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh: GCl được sử dụng để phủ đóng bãi chôn lấp rác thải một cách hợp vệ sinh, nhăm giải quyết các vấn đề môi trường như ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm..

Lót đáy các khu chứa quặng, bãi xỉ than: GCL cũng được sử dụng để lót đáy các khu vực chứa bùn mỏ, khu vực chứa quặng để xử lý…

Lót ao, hồ giữ nước khu vui chơi giải trí: Với khả năng tự hàn và việc thi công đơn giản, GCL đặc biệt phù hợp để chống thấm và lưu giữ nước ao hồ khu vui chơi giải trí, ao cá cảnh, hồ sân golf.

Chống thấm đê, đập, kênh mương: GCL được sử dụng để chống thấm đê, đập thuỷ điện, kênh mương thuỷ lợi, phát huy khả năng chống thấm của bentonite và khả năng kháng cắt của các lớp vải địa kỹ thuật.

2.Ứng dụng Lót đáy bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh: GCL được sử dụng để lót đáy ô chôn lấp rác hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn ra môi trường xung quanh. Lót đáy ao, hồ, bồn chứa chất nhiễm bẩn: GCL được sử […]