CIDEX

Cidex là một loạt các lưới sợi thủy tinh tráng với một loại nhựa đặc biệt, mở ra, liên kết với màng polyester không dệt.
Các chủng loại tham khảo: 50 S1, 50 SB, SB 100, 20100 S, 150 20 SB.