Lọc khói

Trước tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay, việc phát khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí có nguồn gốc khác nhau mà đặc biệt nhất là khí thải công nghiệp. Hàm lượng và tính chất khí thải công nghiệp đa dạng và khác nhau tùy theo ngành sản xuất, nguyên nhiên liệu sử dụng và công nghệ sản xuất. Việc phát tán các luồng khí ô nhiễm này vào môi trường thì gây ảnh hưởng rất lớn và khó kiểm soát. Vì vậy công nghệ xử lý khí thải công nghiệp rất được sự quan tâm của người dân, của doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung.