lò đốt rác thải sinh hoạt

   Hiện nay, giải pháp chôn lấp và đốt lộ thiên đang bị hạn chế ở nhiều nước. Các nước phát triển đã áp dụng thuế đất cao đối với bãi chôn lấp để hạn chế và áp dụng chính sác hưu đãi để khuyến khích giải pháp rác - năng lượng thay thế cho chôn lấp & đốt lộ thiên. Ở nước ta, chôn lấp hiện nay cũng bị hạn chế và chỉ được coi là giải pháp tình thế khi điều kiện kinh tế chưa cho phép tổ chức xử lý tập trung bằng các côngnghệ thân thiện môi trường và hiệu quả hơn.

Các công nghệ đã và đang được áp dụng ở nước ta được mô tả chung qua sơ đồ dưới đây:

Quá trình xử lý, tái chế rác thải đô thị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại đang hướng đến 4 tuyến công nghệ chủ đạo là:

- Đốt rác hữu cơ dễ phân hủy có hoặc không thu hồi nhiệt cho sấy rác và sản xuất điện tự dùng.

- Nhiệt phân vật liệu hữu cơ khó phân hủy và thu hồi dầu để bán hay chế biến tiếp thành các loại nhiên liệu lỏng.

- Khí hóa và phát điện bán lên lưới điện quốc gia.

- phân hủy kỵ khí và hóa khí để sản xuất iogas và compost.

   Tuy nhiên, việc lựa chọn đường lối công nghệ phụ thuộc rất nhiều vào quy mô xử lý, đặc điểm của rác thải, địa điểm sử dụng công nghệ và khả năng tài chính.

Công nghệ đốt nguyên khối

là loại lò đốt 4 buồng đốt dựa trên nguyên lý điều khiển dòng khí bằng kết hợp thổi gió cưỡng bức và đối lưu tự nhiên

Phác họa cấu hình hệ thống đốt nguyên khối

Sơ đồ nguyên lý hoạt động đốt nguyên khối

Hình phối cảnh lò đốt

Quá trình hóa lý Sấy – Nhiệt phân – Khí hóa – Cháy

Lò đốt được chế tạo với một số biến thể cơ bản:

-2 buồng cho lò đốt cỡ nhỏ (500kg/ giờ); 

- 3 buồng cho lò đốt cỡ trung (1,5 - 5 tấn/ giờ);  

–  4 buồng cho lò đốt cỡ lớn (trên5 tấn/ giờ).