IRGALUBE®8080

Gói dầu thủy lực chống mài mòn tro thấp cao cấp

Công thức pha trộn độc quyền cho các chất phụ gia hiệu suất cao được sử dụng để tạo ra dầu thủy lực cao cấp với tỷ lệ xử lý rất thấp (0.4%). Không chứa các chất khử nhũ tương hay  các thành phần chất giảm nhiệt độ đông đặc.

IRGALUBE®8080
Gói dầu thủy lực chống mài mòn tro thấp cao cấp
Mô tả sản phẩm Công thức pha trộn độc quyền cho các chất phụ gia hiệu suất cao được sử dụng để tạo ra dầu thủy lực cao cấp với tỷ lệ xử lý rất thấp(0.4%). Không chứa các chất khử nhũ tương hay các thành phần chất giảm nhiệt độ đông đặc.
Đặc tính
Hình thức Chất lỏng màu vàng/nâu đỏ sáng/hơi lóa đến nâu
Tính chất vật lý Độ nhớt@ 40 oC

Tỷ trọng @ 20 oC

Điểm bắt cháy

Hàm lượng Lưu huỳnh

Hàm lượng Phốt pho

100 – 200 mm2/s

1.04 g/cm3

>100oC

4.0 – 6.0%

2.5 – 5.0%

ASTM D 445

ASTM D 93 (DIN 51758)

ASTM D 5185

ASTM D 5185

Kiểm soát chất lượng Dữ liệu được liệt kê ở trên thể hiện giá trị trung bình tại thời điểm truy cập vào bản Thông tin kỹ thuật này. Nó được sử dụng để hướng dẫn xử lý và không được coi là thông tin cụ thể. Thông tin cụ thể của sản phẩm được phát hành dưới dạng một bản mô tả sản phẩm riêng biệt.
Độ hòa tan Cao hơn5% trong dầu khoáng, PAO, và gốc ester
Ứng dụng
IRGALUBE 8080 được thiết kế để đem lại hiệu suất chống mài mòn vượt trội trong chất lỏng với tỷ lệ xử lý rất thấp(0.4%) với các dầu gốc Nhóm II và Nhóm III chất lượng cao. Gói này cũng hữu ích đối với các dầu gốc Nhóm I và Nhóm II chất lượng thấp hơn nhằm tăng hiệu suất cao hơn phạm vi truyền thống. Chất chống ăn mòn dầu thủy lực với công thức IRGALUBE 8080 đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về chất lượng theo các thông số sau:

Denison HF-0 (T6H2OC hybrid pump test, dry & wet), HF-1, and HF-2

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

DIN 51 524 Part I, II, and III

Cincinnati Machine P-68, P-69, and P-70

IRGALUBE 8080 được tạo ra nhằm mang lại hiệu suất tối đa với lượng xử lý tối thiểu với các dầu gốc chất lượng cao.

Up-treat of the package or top-treat of certain components could be needed in lower quality basestocks.

Thời gian bảo quản 24 tháng
Đóng gói Thùng thép 200kg 1A1 216.5L, UN approved
An toàn
Khi sử dụng sản phẩm này, phải tuân theo các thông tin và hướng dẫn trong Bản chỉ dẫn an toàn của chúng tôi. Nên chú ý đến các biện pháp phòng ngừa cần thiết để xử lý hóa chất.
Ghi chú
Các dữ liệu trong ấn phẩm này được dựa trên kiến thức hiện nay của chúng tôi vàkinh nghiệm. Theo quan điểm của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chế biến vàứng dụng các sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không làm giảm bộ vixử lý từ tiến hành điều tra và kiểm tra của mình; không phải làm những dữ liệunày bao hàm sự bất kỳ bảo đảm tài sản nhất định, cũng không phải sự phù hợpcủa sản phẩm một mục đích cụ thể. Bất kỳ bản vẽ, hình ảnh, dữ liệu, thành phầnvà khối lượng nhất định trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông tintrước và không tạo thành các thỏa thuận hợp đồng chất lượng của sản phẩm. Đólà trách nhiệm của người nhận các sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo rằng bấtkỳ quyền sở hữu và pháp luật hiện hành.

Tháng 1 năm 2013

IRGALUBE®8080 Gói dầu thủy lực chống mài mòn tro thấp cao cấp Công thức pha trộn độc quyền cho các chất phụ gia hiệu suất cao được sử dụng để tạo ra dầu thủy lực cao cấp với tỷ lệ xử lý rất thấp (0.4%). Không chứa các chất khử nhũ tương hay  các thành […]