Coal Ash Barrier

GSE công nhận rằng than là nguồn năng lượng lớn nhất của Hoa Kỳ và là một phần quan trọng trong chiến lược năng lượng quốc gia của chúng ta. GSE cung cấp trải nghiệm sản xuất tổng hợp đa dạng kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật cao để đảm bảo rằng việc xây dựng CCW của bạn được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định cao nhất. Chúng tôi chuyên về các dự án yêu cầu hệ thống rào chắn thuộc phụ đề D và Phụ đề C quy định về xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Các sản phẩm tổng hợp đa dạng của chúng tôi sẽ cho phép bạn tuân thủ các yêu cầu về ngành và quy định và cung cấp các giải pháp cho các mối quan tâm khác nhau liên quan đến việc phát điện từ than đá, như bảo vệ nước ngầm, ngăn ngừa nước và nước tro.