Connecting Rod Kits

Được lắp ráp hoàn chỉnh và sẵn sàng lắp đặt trong động cơ của bạn. Bộ dụng cụ này bao gồm: Piston, vòng bi piston, que kết nối, lót và lót bộ kín