Carrier

Carrier được sản xuất từ gang chất lượng  được tôi luyện để đảm bảo không bị biến dạng.