Băng tải công nghiệp:

Băng tải gầu nâng, cao su lõi thép, lõi sợi, chịu nhiệt, tấm cao su …

Băng tảinhám, lưới, ép mếch. PTFE, PVC, PU, PE, Silicon, Cotton, Teflon …

Các phụ kiện đi kèm (kẹp nối băng tải, băng keo chịu nhiệt, bulong bắt gầu…)

Băng tải công nghiệp: Băng tải gầu nâng, cao su lõi thép, lõi sợi, chịu nhiệt, tấm cao su … Băng tảinhám, lưới, ép mếch. PTFE, PVC, PU, PE, Silicon, Cotton, Teflon … Các phụ kiện đi kèm (kẹp nối băng tải, băng keo chịu nhiệt, bulong bắt gầu…)