ADD ³ hệ thống cải thiện năng lực ®

Hiện nay, lĩnh vực quản lý chất thải phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong vấn đề kinh tế và môi trường so với bất kỳ khu vực nào khác. Đất có sẵn cho các cơ sở chất thải đô thị và công nghiệp giảm, nhu cầu để tối đa hóa công suất của các cơ hiện có và các quy định về môi trường trở nên nghiêm ngặt hơn. Chủ cơ sở và các nhà khai thác phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để làm nhiều hơn với chi phí ít hơn và để làm điều đó một cách an toàn hơn. Hơn bao giờ hết, một giải pháp tiên phong trong việc mở rộng theo chiều dọc của các bãi chôn lấp, Tensar International đã phát triển geogrid dựa trên cơ sở ổn định đất (MSE), các giải pháp để ngăn chặn chất thải và quản lý nhu cầu. Chúng bao gồm việc mở rộng cơ sở trong phạm vi được phép cũng như tăng khả năng chôn lấp của các bãi rác và tránh việc đóng cửa chúng. Nhìn chung, các hệ thống này được thiết kế để:

Tăng cường năng lực của cơ sở chôn lấp chất thải hiện có.

Phát triển mở rộng cơ sở, hoạt động lâu dài với lợi nhuận lớn hơn.

Giảm chi phí hỗ trợ của đơn vị thứ 3 và các chi phí hoạt động khác.

Đạt được những mục tiêu này bằng cách:

Xây dựng dốc an toàn hơn với độ dốc cao hơn để giảm diện tích mặt bằng trên cơ sở gia tăng chu vi và nâng cao năng lực của cơ sở chôn lấp. / Cấu trúc hỗ trợ các bãi chôn lấp mới được xây dựng trên các bãi chôn lấp hiện có, tất cả trong một diện tích bị giới hạn.

Hệ thống quản lý chất thải của chúng tôi cũng đã được sử dụng để xây dựng hoặc mở rộng cơ sở chôn lấp cho tro và ao tailing, để củng cố cơ sở cho các dự án bãi phân loại. Chúng được xây dựng trên thiết kế hồ với bờ đê chắn cao nhằm tăng cường khả năng chứa và kéo dài thời gian cung cấp dịch vụ của các bãi chôn lấp.

Hệ thống quản lý chất thải Tensar bao gồm:

Hệ thống cải thiện năng lực ® ADD3.

Hệ thống Hỗ trợ lót.

Hệ thống ổn định veneer.

Caps đóng cửa.

ADD ³ hệ thống cải thiện năng lực ® Hiện nay, lĩnh vực quản lý chất thải phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong vấn đề kinh tế và môi trường so với bất kỳ khu vực nào khác. Đất có sẵn cho các cơ sở chất thải đô thị và […]